វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ និងការធ្វើបង្ហាញទាកាប៉ា នៅខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោកប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងមន្រ្តីអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ TSSD-AF ក្នុងខេត្តព្រៃវែង បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ ជូនកសិករក្រុមកែលម្អជីវភាព នៅភូមិថ្នល់កែង ឃុំពានរោង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមចំនួន២៥នាក់ ស្រី្ត១៥នាក់ និងបានបណ្តុះបណ្តាលការធ្វើបង្ហាញទាកាប៉ា របស់កសិករឈ្មោះ គុល ឆេន ភេទប្រុស នៅភូមិពោធិទី ឃុំពោធិទី ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប១៩នាក់ ស្រី្ត១១នាក់ ផងដែរ។

width=